Mera Goodwood
+

jultävling

DET finns tydligen ingen som helst hejd på hur många svenska healeyaner det var på plats på Goodwood i år. När man (jag åtminstone) trodde att de var avprickade, alla Englandsbesökare så kommer det mejl från Kjell Bengtsson med bilder. Förutom Kjell, lägger vi också till Tord och Karin Landerholm och Ove Ajdén. Kjell påpekar också medhåll om herr Nyblaeus klädsel.

Därtill, därtill följer också ett antal bilder från Kjells kamera, vilka några är kylarprydnadsgranskande - låt oss därföre göra en liten tävling av det hela. Till den med flest rätta svar tycker jag att herr ordförande får skänka en godtycklig gåva på det att han ännu en stund hövligen må respekteras. Själv är jag verkligen inte man nog att klara av alla - vi får hoppas att PG vet, annars får väl Kjell bistå - skicka svaren till honom HÄR. Svar och gåva redovisas här på Hemsidan någon gång i december.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...och nu börjar alltså tävlingen:

vilken bil?

1?

 

2?

 

3?

 

4?

 

5?

 

6?

 

7?

 

8?

 

9?

 

10?