Lyckat årsmöte 2016 i East Sections regi

Årsmötet var förlagt till Aronsborgs Konferenshotell i Bålsta. Med ett späckat program från fredag till måndag i strålande sommarväder.

Fredag 
Cirka hälften av deltagarna kom redan på fredagseftermiddagen för att delta på lördagens programpunkter. Kvällen avslutades med gemensam middag och allmän förbrödring.

Lördag
Under lördagen hade vi två olika aktiviteter. En lite större grupp om 25 personer åkte till Grönsöö slott för visning och gemensam lunch. Grönsöö slott som byggdes i början av 1600-talet bebos sedan fyra generationer av familjen von Ehrenheim. Det var slottsherren själv, Jacob von Ehrenheim, som stod för en mycket intressant visning.
Familjen bor i slottet och visningen omfattade hela slottet förutom den privata delen. Slottet är bevarat i ”originalskick” med inventarier från fornstora dagar. Efter promenad i slottsparken, shopping i regaliaboden och besök i slottets muséum för vagnar var det gas för lunch i det gamla brännvinsbränneriet. Sedan färd tillbaka till Aronsborg på fina Uppländska vägar.
Den andra gruppen åkte till Västerås Flygplats där det arrangerades flygdag och ”roll-out” av många fina flygplan från förr. Några deltagare följde med Flygande Veteraners DC3:a Daisy på en jättefin flygtur på ca 30 minuter i stålande solsken över Mälaren.
På lördag eftermiddag då alla anlänt besiktigades bilarna och baren innan kvällens middag intogs, därefter öppnade Micke regaliashopen med pompa och ståt,
Sedvanliga rallyt startade på söndagsmorgonen på fina vägar i Uppländska landskapet med förmiddagsfika på Härkeberga Kaplansgård från 1800- talet, därefter vidare till Haga Slott utanför Enköping där vi åt en fantastisk lunch innan vi återvände till Aronsborg.
Årsstämman genomfördes på eftermiddagen där vi välkomnar de nya ledamöterna Kjell Åman och Andreas Stenberg som valdes in i styrelsen, de nya regionsombuden Lennart Nystedt öst och Clas Arleskär väst, Lena Aggeryd revisor samt Anders Gustafson till valberedningen. Vill samtidigt ge ett stort tack till Marianne Waplan för din helhjärtade insats och ditt engagemang när hon nu lämnar styrelsen och kassörsuppdraget. Till årets Enthusiast utsågs Anders Gustafson för sitt stora och långvariga engagemang både i styrelse, Tehmis 2008 samt årsmöten i klubben.
Det beslutades också att årsmötet 2017 kommer att bli lite extra och förläggas på Gotland. Styrelsens ambition är att denna udda geografiska placering inte kommer drabba deltagarna ekonomiskt i någon avsevärd utsträckning.

Visst är det något kyrkligt över AG


A Lotsengård...

...vacker från alla håll

 

Återigen ett mycket lyckat årsmöte som samlat ca 60 deltagare samt ett stort tack till East Section under ledning av Anders G som stod för värdskapet.

PG J, Anders G och Tommy L