Planeringen pågår - förboka gärna din medverkan - (med "förboka" menar vi just detta, det är ingen slutgiltig bokning som avses, mest för att förhandla fram ett bra transportpris) till Mats Svanberg som ansvarar för färja och boende. East Section svarar för programmet och återkommer till detaljerna.

OBS! Stora delar av färjeresan kommer att subventioneras av klubben.