Hofsnäs

Claes fick rulla upp bilen på paradscenen och låta sig intervjuvas. I övrigt var det inte så väldigt mycket Healeyskt på plats. Bara Goran och vit, för mig okänd 3000 var på plats. Förra året kromade NI er i er strålglans, ety NI var många. Men NI var inte på plats i år.

I år var det MGB:s och Lotus Elanens och Triumph Spitfirens år. De fyllde alla 50. Men NI gratulerade dem icke. Den 25 augusti höll NI er annorstädes. Var vet jag inte, men NI var inte här.

Anders med MGB V8:a fick också upp på scen. Han är ju medlem han ock. Det var gott om MGB det var det. Healeyägare höll sig borta. Det gjorde NI nog fan rätt i.